נציג אנושי

ביטול עסקה

מדיניות החזר, שינוי וביטול הזמנות:

בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

ההחזר יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מרגע קבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר:

  • על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא באריזתו המקורית במצבו כפי שקבל אותו;
  • אריזת המוצר לא נפתחה ולא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;
  • המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
  • העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
  • יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).

האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

הודעה על ביטול עסקה ("הודעת ביטול"), אלא אם כן צוין אחרת מפורשות בתנאי השימוש, תימסר לאתר באחת או יותר מהדרכים הבאות:  משלוח הודעה דרך צור קשר / בטלפון שמספרו: 0548156461 / פנייה בצאט, המצוי בכתובת: www.tsim.co.il. 1.3.2 הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם הרוכש + מס. תעודת הזהות שלו + מס. ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל. 1.3.3 הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל- לא תטופל. האתר לא יישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם לרוכש עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים.